Previzaun maritima
Kosta Norte previzaun-maritima previzaun ba maritima ba kosta norte laloran nia a'as varia husi0.3-0.7m (normal)

Kosta Sul previzaun-maritima previzaun maritima ba kosta sul varia husi 0.4-1.0m (normal)
Share on Social Media